Nederland
Maandag-Vrijdag 10-17 uur
Mensen zijn van nature explorers. Ontdekkers.
Daar mogen we naar terug. Leren = exploren. Wij leren altijd.Onze school is een plek waar kinderen het leven leven en waar zij het leven verder ontdekken samen met de community, de maatschappij en daarbuiten.Een van de uitgangspunten van ons onderwijs is dat alles er al is. In onszelf. In elk kind.We zijn allemaal uniek. We hebben allemaal iets unieks toe te voegen.
Als Reizende Bron afgestemd op je Hart & je intuitie, leert het je de kunst om te leren luisteren naar wat je wordt ingegeven.
Je Hoger Bewustzijnscentra te ontwikkelen.Heling, Stilte, Bezinning, in Vrijheid Ontwikkelen, Natuur Beleving, Omzetten/Transformatie, 'Reizende'Activiteiten, Ont-Dekken van levensprocessen, Talen, Instrumenten, Seizoenen, Cultuur, Christus Energie.
Dit vraagt om Flexibele Leer-Krachten, Leer-Krachten die zelf het Pad hebben gelopen van ervaringen als lijden, verdriet, pijn of andere overlevingen. Leer-Krachten die voorbij de 'oude'strategieen zien, voorbij structuur, regelmaat en sleur.
Door het juiste aan te voelen als Leer-Kracht en daar naar te leven en handelen, zal de leerling zich eerder gezien, gehoord en erkent voelen.
Leer-Krachten die Enthousiast Zijn, Inventief, Flexibel & hun eigen Kind-energie Levend hebben weten te houden.
Dit gaat over observeren, kijken, weten & doen...Leer-Krachten die weet hebben van een Hoger Zelf en een Lager Zelf, deze dualiteit doorzien en weten wanneer frequenties afdalen en wanneer de opwaartse Flow zichtbaar is.
Dit zonder oordeel kan aanschouwen en rechtstreeks weet In te loggen op het Netwerk van Universele Kennis in het Zelf.Dit Zelf gaat over het Scheppen van een Ruimte In Liefde en daar naar te handelen. Eén-ieder heeft de mogelijkheid om deze eeuwenoude Kennis aan te boren in dit Zelf.
De Oude manier van Lesgeven strookt niet(meer) met de Nieuwe Tijds energie. Het schoolsysteem fundeert op oude programma's en oude manieren van denken. Veelal gaat de leerkracht voor de Leerling staan en verschaft veelal theorie/stof die niet meer deel is van de Nieuwe Tijd. Sfeer, zuiverheid en toon zijn bepalend voor een Leerling. Dit mag Nu Anders, het 'schoolsysteem' mag om.
Onze Zuivere Reizende Bronnen(kinderen) verhelderen ons hoe ons Innerlijke Kompas uit te zetten. Door naar ze te luisteren. Deze Hooggevoelige kinderen zijn puur en zuiver, ze voelen aan wanneer een leerkracht niet goed in zijn/haar vel zit. deze kinderen zijn veelal beelddenkers, deze kinderen komen vanzelf met hun interessegebieden en halen hun informatie zelf uit hun Bron, al Reizend.
Dit doen ze vanuit vertrouwen dat hen wordt gegeven, de liefde waarmee ze omringd worden. Zo kunnen onze kinderen in een Liefdevolle Ruimte ont-dekken wie ze zijn, wat ze kunnen en hun eigen kwaliteiten en krachten versterken.Door te werken met positieve affirmaties, positieve gedachtenkrachten, dát wat doorwerkt in een groter veld.  Niets is zo mooi als het ontluikend besef dat een positieve mindset creatie-vermogend is.
Dit is een uitdaging voor kinderen, omdat dit stimuleert tot Zelf-Onderzoek & te experimenteren met GedachtenKrachten in intens positieve zin. Dit werkt scheppend naar Vrolijkheid, Energie & Creativieit. Een kind dat IN Liefde leeft, leeft vanuit compassie. En zal vanuit het Zelf aangeven waar zijn/haar interesses liggen. Deze flexibiliteit uitdragen  is tevens een vereiste voor onze Leer-Krachten. Spelen-der-Wijs zal een Nieuwe vorm van Bovenwijzen Zijn.Negatieve gedachten zullen veel minder voorkomen en zelfs worden ontkracht. Deze correctie vindt al plaats binnen het innerlijk weten van dit wezen. Pestgedrag komt dan ook voort uit een laag negatief zelfbeeld. Dát wat onze school niet nodig heeft, want vanuit de Goddelijke Vonk wordt het mooie in ieder wezen gezien en gerespecteerd. Onze kinderen zullen respectvol met elkaar omgaan en elkaar in hun waarde laten. Dit gaat zonder enige moeite en vanuit grote vanzelfsprekendheid.
De 5e Dimensie waarop deze kinderen voelen en denken is veelal door omgeving en scholing versluierd geraakt. Dit toont zich vaak door weerstand, huilen, emoties en zelf destructief gedrag. Het respecteren van elkaars gevoelens en gedachten is belangrijk.
Door met deze gevoelige kinderen te 'communiceren' via een hoger gevoel van telepatisch denken en aanvoelen van emoties zullen gesproken woorden beter gekozen worden door de Leer-Kracht. Waardoor misverstanden, 'schuld', paniek door deze juiste inschatting positief effect hebben of niet eens zullen optreden.Ook telepatisch communiceren (tijdens astraal reizen) behoort tot de visie van onze school. Geschreven taal & boeken zijn overbodige zaak geworden.
"WETEN DAT JE LIEFDE BENT & LIEFDE LEEFT"
5D energie gaat ook over bewegen en goed voor je lichaam zorgen. Ons lichaam is onze Tempel. Hoe onze grenzen aan te geven en ons te voorzien van gezond voedsel.Liefst onbespoten producten, eerlijke en gezonde voeding, eigen voedsel kweken(schooltuinen), bezig zijn in de Natuur en het respecteren van de Natuur. Waardevolle stoffen benutten uit en van Moeder Aarde. Het besef van wat gifstoffen en additieven kunnen doen op de langere termijn. Vlees valt helemaal weg in de 5D energie.
Door uit te dragen als Leer-Kracht dat alles wat leeft op Moeder Aarde met respect wordt behandeld. Met de ogen van Liefde kijken naar Mens, dier & Natuur, wat doorwerkt op onze Leerlingen.Beweging: Als ons Bewust-Zijn van het lichaam toeneemt, zal ook de Kennis, het 'weten' toenemen dat beweging essentieel is voor een gezond lichaam & een gezonde Geest. Onze aandacht gaat naar Bewegen Buiten in de Natuur, dáár waar je tot rust komt. 

Meedenken met onze leerlingen, aanvoelen van wensen, verlangens & leer-mogelijkheden benutten. Een heerlijke uitdaging voor ons als Leer-Kracht! De oude schoolse systemen werken niet(meer). Hoe we onze kinderen zien, benaderen, behandelen (In liefde) en  laten Zijn zal zijn doorwerking hebben op de weg na de lagere school. Alles past zich stapsgewijs aan, door de vernieuwende interessesfeer van de leerlingen.

 
We vinden het belangrijk dat ons schoolgebouw Het Paviljoen te Arnhem Zuid van de Reizende Bron sfeervol is en voldoende materiaal/educatie aanreikt om onze leerling te voorzien in zijn interesses.
Samen onze gezonde maaltijden nuttigen in de gezamelijke ruimte in dankbaarheid & verbinding is onze essentie. Ook onze andere dependanches in Arnhem, Renkum & Nijmegen maken deel uit van onze stroming.
 
De schooltijden zijn:
 
Dinsdag van 9 tot 14 uur
Woensdag van 9 tot 14 uur
Donderdag van 9 tot 14 uur
 
 
NATUURLIJK KOERSEN
We zien Nu al de enorme innerlijke groei bij onze kinderen, wat leidt tot veranderingen in hun interesses, in hun invoelings vermogen, geen prestatiedrang of leerdruk meer, een fijn samenwerken, hun aandacht en met name hun inlevingsvermogen dat zich zo mooi laat beleven. We hebben als ervaren ouders járen expertise opgedaan op het gebnied van schoolsystemen, hoe funest de patronen daar waren voor onze Reizende Bronnen. Hoe werd vastgehouden aan oude vastgeroeste overtuigingen, die zijn weerslag hadden op vele gevoelige wezentjes. Dit krijgt nu op vele plaatsen een kentering en was uiteindelijk ergens goed voor. Het gaat er Nu om dat we als Leer-Kracht onze Leerkracht uitdragen vanuit ons pure Zijn, vol Zelf-Liefde naar de kinderen die ons hun Kompas aanreiken. Wij hoeven enkel te Koersen.
Wij zijn enorm verheugd te mogen koersen met onze leerlingen, te luisteren naar wat hun Kompas ons aanreikt.
En voor ieder wezen/Kompas is een plaats, ongeacht zijn plaats binnen het proces. Toe-komst voor ieder-één!
 
Ieder wezen heeft recht op zijn eigen individuele proces te bewandelen binnen het Grotere Geheel, vanuit de diepste overtuiging dat ieder wezen uniek is, vol eigen gaven & eigen mogelijkheden tot het uitrollen van zijn eigen groei.
 
Onze sleutelwoorden zijn:
RESPECT, LUISTEREN NAAR ELKAAR, AANVOELEN VAN ELKAARS VERMOGENS & GEVOELENS, CO_CREEREN, SAMENWERKEN, BEWUSTZIJNSVERHOGING.
 
Onze Grote Goed:
RESPECTVOL MET DE NATUUR, AARDE/PLANTEN & DIEREN, OPENSTAAN VOOR ANDERE INTERESSES/NIEUWE GEDACHTEN, OPENSTAAN VOOR CREATIVITEIT & INVENTIVITEIT, HARTVOLGEND HANDELEN.
 
Door te luisteren naar de aanwijzingen die we krijgen als Leer-Kracht en te vertrouwen, zullen onze leerlingen dat projecteren op de buitenwereld.
We voelen waar we staan, wat onze Krachten zijn en zetten ons volledig in voor ons liefde-volle werk als Leer-Kracht & voelen wat onze taak is binnen het Grotere Geheel. Eénheid, Compassie, Vrede & Veiligheid voor iedereen die zich openstelt en meegaat op de ingeslagen weg!
 
 
Wij werken met een Leerlingvolgsysteemwijzer, dat heet "Spelen-der-Wijs". Met Spelenderwijs maken we met de leerling een plan zicht-baar om de 'leerlijnen' spelend aan te wijzen en zullen we regelmatig samen met de Kindercoach doornemen, om zo de vorderingen van de leerling te verhelderen. Dit doen wij vooral d.m.v. observatie van de leerling zelf en en door persoonlijke gesprekken die de Kindercoach heeft met de leerling. Dit houden we bij in een map die zich op de school bevindt. Zodat de leerling zelf zichtbaarheid en controle heeft over zijn eigen leerplan en leerlijnen.
 

© 2024 Reizende Bron. Designed by iCT-Dokter