Nederland
Maandag-Vrijdag 10-17 uur
Ieder mens heeft recht vanuit zijn eigen bron te ervaren, ontdekken te leven.
Zijn/haar boodschap en doel hier op aarde te ontdekken en uit te dragen na het grotere geheel.
Wij allen zijn deel van die grotere bron, waar al die brondeeltjes in samen vallen tot een geheel.
Wij werken in cirkel vorm, verbindend, omvattend vrij en toch in verbinding ieder zijn eigen reizende bron volgend.
Wij dragen een Holistische Levensfilosofie, REIZENDE Bron weergeeft dit, REIZEN staat symbool voor het van binnen naar buiten REIZEN en de BRON is je Kern. Dat alles wat in het binnenveld leeft zich naar buiten zal manifesteren door middel van projecties, ziekte, pijn, emotie en lijden. Het totale Zelfbeeld dat zeer belangrijk gegeven is voor een Gelukzalig Bestaan en (Zelf)Genezing.Het Zuivere Hart centraal.
Dat iedere 'ziekte' is opgeroepen door je eigen Levende Zelf, dit begrijpen bevindt zich op een dieper niveau. Als we gaan begrijpen dat de genezing in het psychische emotionele veld ligt, kan ware genezing plaatsgrijpen. Ziekten zijn slechts symptomen van dieper onderliggende patronen.
Onze school kiest rechtstreeks te spreken tot het Hart, te geloven in je eigen Levens-Krachtige energieen. Door te blijven trainen in het naar binnewaarts te keren, spontaan je Eigen Wijsheid te putten uit die Oneindige REIZENDE Levens-BRON. Hierbij de ratio & intuitie te overstijgen. We hebben een ervaren Wetenschapper & Holistisch @rtz in de school die nu 30 jaar gedegen onderzoeken doet naar aandoeningen, ziekte in het emotioneel psychisch veld. Ervaren in het doorzien van patronen, familielijn en overdrachten onderzoek naar DNA & Bio-Energetica.
Hoe Hoger de trilling van een wezen, hoe meer dit wezen zich afstemd op waarheid, licht en liefde. Dit zorgt voor een ander voedselpatroon, veelal lichter voedsel tot Leven van Prana. Vaak hoe tengerder de bouw, hoe transparanter het wezen. Vandaar de slank-gebouwde wezens veelal uit de Hogere dimensies.
Wij voeden en behandelen ons lichaam nu veelal vanuit 'leegtes', vullen ons vanuit onverzadigde patronen/behoeftes met allerlei zaken van buitenaf. Ons lichaam heeft minder nodig, en kan met weinig voedingstoffen. Hoe Hoger de trilling van een wezen hoe meer het lichaam tenger is afgestemd.
Aandragen van schoolvakken:
Is bijvoorbeeld Geschiedenis nog wel nodig als we ons steeds bewuster worden van al onze Levens? Het is leuk en interessant te lezen hoe het ooit was en wat we er van hebben geleerd.
Onderwerpen als astrale reizen, ervaringen, ontmoetingen met wezens uit andere dimensies en paralelle levens, maken wij als vanzelf bespreekbaar binnen de school. Het voelt als een groot feest & groot rijkdom om onze 'hooggevoelige 5D leerlingen'te mogen begeleiden bij hun REIZENDE BRON. Dat onze leerlingen de 5 dimensionale realiteit op Moeder Aarde mogen Bewonen & Bewerken op een manier die respectvol en van toegevoegde waarde is.

© 2024 Reizende Bron. Designed by iCT-Dokter